Quy trình rút gọn của việc thiết kế một ngôi nhà

Với một quảng thời gian hợp lý từ 1 tháng đến 6 tháng thì quy trình thiết kế rút gọn một ngôi nhà mới sẽ trải qua các giai đoạn sau: Bước 1 : Xem xét bản vẽ và nghiên cứu thực địa.Bước 2 : Tìm hiểu và xác lập nhu cầu sử dụng Bước 3 : Phân tích hướng dẫn […]

Phương thức làm việc

Quy trình thiết kế một ngôi nhà Với khoảng tiền rất lớn đầu tư ra để xây dựng 1 ngôi nhà ở lâu dài, ít thì nửa tỷ, nhiều thì lên đến vài tỷ bạc thì việc lên kế hoạch xây dựng phải được quan tâm thật sự chu đáo bao gồm sự chuẩn bị về các khía cạnh sau: […]

Create your website at WordPress.com
Get started